ชุดเครื่องชงกาแฟ

ชุดเครื่องชงกาแฟคุณภาพ

Light brown coffee cup

เครื่องชงกาแฟจัดรวมชุด ราคาพิเศษ
พร้อมของแถมมากมาย หลายรายการ


Set M1 – Marina 1 G CV + Tranquilo + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Marina 1 G CV
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill Tranquilo
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • แทมเปอร์ , นาฬิกาจับเวลา
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 1 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 84,000 บาท

Set M2 – Marina 1 G CV + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Marina 1 G CV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • แทมเปอร์ , นาฬิกาจับเวลา
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 1 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 91,000 บาท

Set C1 – Caravel 2 G Compact CV + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G Compact CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 111,000 บาท

Set C2 – Caravel 2 G Compact CV + Macap MX + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G Compact CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap MX
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 114,500 บาท

Set C3 – Caravel 2 G Compact CV + Quamar M80 E + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G Compact CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Quamar M80 E
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 122,000 บาท

Set CC1 – Caravel 2 G CV + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 121,000 บาท

Set CC2 – Caravel 2 G CV + Macap MX + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap MX
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 124,500 บาท

Set CC3 – Caravel 2 G CV + Quamar M80 E + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Caravel 2 G CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Quamar M80 E
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 132,000 บาท

Set Q1 – Quadrant 2 G CV + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Quadrant 2 G CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 134,000 บาท

Set Q2 – Quadrant 2 G CV + Quamar M80 E + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma Quadrant 2 G CV TV
 • เครื่องบดกาแฟ Quamar M80 E
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 145,000 บาท

Set I1 – IB7 2 G Compact + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G Compact
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 111,000 บาท

Set I2 – IB7 2 G Compact + Macap MX + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G Compact
 • เครื่องบดกาแฟ Macap MX
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 114,500 บาท

Set I3 – IB7 2 G Compact + Quamar M80 E + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G Compact
 • เครื่องบดกาแฟ Quamar M80 E
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 122,000 บาท

Set II1 – IB7 2 G STD + Macap M42 + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G
 • เครื่องบดกาแฟ Macap M42
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 121,000 บาท

Set II2 – IB7 2 G STD + Macap MX + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G
 • เครื่องบดกาแฟ Macap MX
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 124,500 บาท

Set II3 – IB7 2 G STD + Quamar M80 E + TM 800 AQ

รายละเอียดเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital IB7 2 G
 • เครื่องบดกาแฟ Quamar M80 E
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM 800 AQ
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก 12 รายการ
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมเครื่องชงกาแฟจัดชุด

 • เรียนชงกาแฟ 2 ท่าน
 • เมล็ดกาแฟ 4 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม
 • ชาเขียว 500 กรัม
 • โกโก้ 500 กรัม

ราคา 132,000 บาท


 การสั่งซื้อชุดเครื่องชงกาแฟ 

 1. ซื้อชุดเครื่องชงกาแฟได้ที่ Horizon Coffee Training
 2. โทรสั่งซื้อชุดเครื่องชงกาแฟที่ : 089-459-5647 , 085-152-0371
 3. แจ้งชื่อสินค้า และรุ่นที่ต้องการ , ระบุการรับสินค้า หรือให้บริการจัดส่ง
 4. ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีของเรา (สอบถามเพิ่มเติม)
 5. กรุณาแจ้งกลับหลังจากโอนชำระค่าสินค้า เพื่อที่เราจะได้ส่งสินค้าให้กับคุณ
 6. กรณีรับสินค้าด้วยตัวเอง เราสอนการติดตั้งการใช้งาน , การดูแลรักษาชุดเครื่องชงกาแฟ และสอนชงกาแฟ
 7. ชุดเครื่องชงกาแฟ รับประกัน 1 ปี โดยให้บริการจากช่างผู้ชำนาญงานซ่อมของบริษัท
 8. มีเครื่องชงกาแฟสำรองให้ใช้งาน ในกรณีเครื่องชงกาแฟเสียและส่งซ่อม (เฉพาะลูกค้าที่ใช้เมล็ดกาแฟของเรา)แผนที่การเดินทาง