โกโก้ และ ชา

ผงโกโก้ และ ชารสชาติต่างๆ

Light brown coffee cup

ผงโกโก้ และชา สำหรับใช้ในร้านกาแฟ
วัตถุดิบเพิ่มเติม สำหรับทำเครื่องดื่ม


ผงโกโก้ และชารสชาติต่างๆ

ผงโกโก้ สีน้ำตาลเข้ม - cocoa powderผงโกโก้ สีน้ำตาลเข้ม
100% Dark Cocoa Powder

ซอง 250 กรัม / ราคา 115 บาท
แบบกิโลกรัม / ราคา  450 บาท

ชาไทย-Thai Teaชาไทย แบบพิเศษ
Premium Thai Tea

ซอง 250 กรัม / ราคา 100 บาท
แบบกิโลกรัม / ราคา  400 บาท

ชาเขียว - Green teaชาเขียว แบบพิเศษ
Premium Green Tea

ซอง 250 กรัม / ราคา 125 บาท
แบบกิโลกรัม / ราคา  500 บาท

ชาซีลอน - Ceylon Teaชาซีลอน แบบพิเศษ
Premium Ceylon Tea

ซอง 250 กรัม /
ราคา 115 บาท
แบบกิโลกรัม / ราคา  450 บาท

ชาหลาบ - Rose Teaชากุหลาบ แบบพิเศษ
Premium Rose Tea

ซอง 250 กรัม /
ราคา 120 บาท
แบบกิโลกรัม / ราคา  470 บาท

หมายเหตุ : ราคาโกโก้ และชา ยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


แผนที่การเดินทาง