คอร์สเรียนชงกาแฟ

• COFFEE COURSES •
คอร์สเรียนชงกาแฟ

COFFEE COURSE

รวมคอร์สเรียนทำกาแฟสด สำหรับเรียนรู้การชงกาแฟเพื่อการเปิดร้านกาแฟ
คอร์สเรียนชงกาแฟ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านกาแฟด้วยตัวเอง สอนโดย บาริสต้า ที่เปิดร้านกาแฟหลายสาขา

“ร้านกาแฟมีเปิดใหม่ขึ้นทุกวัน เราจึงเน้นที่จะ สอนทำกาแฟสด แบบส่วนตัว

คอร์สเรียนชงกาแฟ Coffee course สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟด้วยตัวเอง สอนโดย บาริสต้า ที่เปิดร้านกาแฟหลายสาขา
เรานำความรู้จากการเปิดร้านกาแฟ มาใช้ในการสอนชงกาแฟ เพื่อให้ผู้เรียนชงกาแฟได้รับความรู้ทุกขั้นตอนของการทำร้านกาแฟ

คอร์สเรียนชงกาแฟสด Coffee course ทุกคอร์สของเรา ผู้เรียนทำกาแฟ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปิดร้านกาแฟของคุณได้จริง
แน่นที่เนื้อหาการเปิดร้านกาแฟที่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เน้นให้ผู้ เรียนทำกาแฟ ได้ลงมือทำเครื่องดื่มต่างๆ ทุกสูตร ทุกเมนู
โดยมีเราคอยให้คำแนะนำก่อนลงมือทำเครื่องดื่มต่างๆ ทุกขั้นตอน และเรายังให้คุณได้ถ่ายรูปเครื่องดื่มที่ทำไว้เป็นความทรงจำได้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนทำกาแฟสด สามารถเลือก คอร์สเรียนชงกาแฟ ของเราได้ตามความเหมาะสมของแต่คน

 ขั้นตอนการสมัครเรียนชงกาแฟ 

  1. โทรศัพท์สมัครเรียนชงกาแฟที่ 085-152-0371 หรือ ใช้ไลน์ไอดี 0851520371
  2. สอบถามวันเรียนชงกาแฟที่ว่าง หรือ ระบุวันเรียนชงกาแฟตามที่คุณต้องการ
  3. โอนชำระค่าเรียนชงกาแฟ เต็มตามจำนวนผ่านบัญชีธนาคารของเรา (แสดงตามตารางด้านล่าง)
  4. เมื่อโอนชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับการโอนเงินพร้อมส่งหลักฐานให้เราทราบ เพื่อที่เราจะได้ล็อกวันเรียนชงกาแฟให้กับคุณ
  5. เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาเรียนชงกาแฟกับเรา ตามวันที่คุณได้ทำการจองไว้

 

Booking coffee trainingจองวันเรียนชงกาแฟ
สอบถามวันเรียนที่ว่าง
หรือ ระบุวันเรียนที่ต้องการ

 

Booking coffee trainingชำระค่าเรียนชงกาแฟ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เต็มจำนวน และยืนยันการโอน

 

Booking coffee trainingมาเรียนตามวันที่จอง
เตรียมพร้อมเรียนชงกาแฟ
ตามวันเวลา ที่คุณได้จองไว้

 บัญชีธนาคาร ของ Horizon coffee training
ธนาคาร
 เลขที่บัญชี
 ชื่อบัญชี
 ประเภทบัญชี
 สาขา
กรุงเทพ
920-726-1729
กวี สกุลพิพัฒน์
ออมทรัพย์
เซ็นทรัล บางนา 2
กสิกรไทย
490-202-4749
กวี สกุลพิพัฒน์
ออมทรัพย์
ถนนกิ่งแก้ว

การรักษาสิทธิ์เรา และสิทธิ์คุณ

  1. เมื่อคุณได้วันเรียนแล้ว ให้คุณโอนชำระค่าเรียนชงกาแฟ เต็มจำนวนผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วัน หากเลยกำหนด ทางเราขอตัดสิทธิ์วันที่คุณได้ทำการจองเรียนชงกาแฟกับเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การเลื่อนวันเรียนชงกาแฟ เราให้สิทธิ์คุณเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง แต่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันเรียนชงกาแฟ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วคุณไม่แจ้งให้เราทราบ คุณจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนชงกาแฟได้ทุกกรณี
  3. ในวันเรียนชงกาแฟของคุณ หากคุณไม่มา ทางเราถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
  4. ทางเราไม่อนุญาต ให้ถ่ายภาพ และถ่ายคลิปวีดีโอ ในห้องที่เรียนชงกาแฟของเรา
  5. ทางเราไม่อนุญาต ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องเรียนชงกาแฟของเรา

แผนที่การเดินทาง 

Icon back to up