กาแฟรัญจวน

• RANJUAN COFFEE  •
กาแฟของเรา กาแฟรัญจวน

กาแฟคั่วจากโรงคั่วกาแฟรัญจวน

Light brown coffee cup

ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว หลายระดับ , หลายรสชาติ
กาแฟคั่วอ่อน , กาแฟคั่วกลาง , กาแฟคั่วเข้ม


Ranjuan coffee roasters

โรงคั่วกาแฟรัญจวน  ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วที่มีคุณภาพ และมาตราฐาน เริ่มตั้งแต่การคัดสรร กาแฟอาราบิก้า ทางภาคเหนือ และ กาแฟโรบัสต้า ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพราะกาแฟของไทยมีดี และมีความแตกต่าง เราจึงเน้นที่จะใช้กาแฟที่เพาะปลูกอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการช่วยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟมีรายได้ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการปลูกกาแฟของไทยมีคุณภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับราคาในการผลิตกาแฟอีกด้วย นำมาเข้าสู่กระบวนการคั่วกาแฟที่มีมาตราฐานในโรงคั่วกาแฟของเรา

โรงคั่วกาแฟรัญจวน  เราใส่ใจการคั่วกาแฟของเราในแต่ละครั้ง โดยผสมผสานความเป็นศาสตร์ และศิลป์มาใช้ในการคั่วกาแฟในระดับต่างๆ ได้แก่ กาแฟคั่วอ่อน , กาแฟคั่วกลาง , กาแฟคั่วเข้ม เพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะการคั่วกาแฟ และมีกลิ่นหอมของกาแฟที่ดี โรงคั่วกาแฟของเราคั่วกาแฟใหม่สด สม่ำเสมอ เพื่อพร้อมสำหรับใช้ในร้านกาแฟสาขาต่างๆ ของเรา และจำหน่ายให้กับลูกค้าตามร้านกาแฟต่างๆ ที่ใช้กาแฟของเราทั่วประเทศ

coffee bean - เมล็ดกาแฟคั่ว

 spirit of coffee roasters

 

roasted coffee beans

แรกแย้ม กาแฟอาราบิก้าคั่วระดับอ่อน

รสชาติของกาแฟคั่ว
– เปรี้ยวนำ หวานชุ่มฉ่ำ ขมน้อย มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟดำ (อเมริกาโน่) เมนูร้อน และเมนูเย็น
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– ฟิลเตอร์ทุกรูปแบบ (ดริป , เฟรนช์เพรส)
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


ทอแสง กาแฟอาราบิก้าคั่วระดับกลาง

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมกลมกล่อม เปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอมหวลมาก

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูร้อน และเมนูเย็น ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท , แอร์โร่เพรส
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


roasted coffee beans

แสดส่อง กาแฟอาราบิก้าคั่วระดับเข้ม

รสชาติของกาแฟคั่ว
ขมเข้ม มีกลิ่นหอมแรงมากขึ้น

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท , แอร์โร่เพรส
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


พรรณนานา กาแฟอาราบิก้าผสมชนิดพิเศษ

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมกลมกล่อม เข้มล้ำลึก  มีกลิ่นหอมหวลมาก

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ทำกาแฟทุกเมนู ที่ต้องการความกลมกล่อม ล้ำลึก

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


roasted coffee beans

ตะวันฉาย กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมเข้ม แรงมากขึ้น  มีกลิ่นหอมแรง แบบลึ้กล้ำ

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ทำกาแฟทุกเมนู ที่ต้องการความขมเข้มมาก

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


roasted coffee beans

ส่องแสง กาแฟโรบัสต้าคั่วระดับกลาง

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมเข้ม มีกลิ่นหอมแบบฉุน

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูร้อน และเมนูเย็น ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (บรรจุซองขนาด 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 100 บาท
– กาแฟ 1 – 4 ก.ก. ราคา 350 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 300 บาท / ก.ก.

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่

Arabica green coffee beans

สารกาแฟ อาราบิก้า

แหล่งเพาะปลูกกาแฟ
– ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
– แม่จันใต้ จ.เชียงราย
– บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย
ความสูงของพื้นที่ปลูก 1,100 – 1,500 เมตร

กระบวนการแปรรูปกาแฟ
– แบบเปียก (Washed Process)

ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการคั่วกาแฟ
– เครื่องคั่วกาแฟทุกประเภท , กระทะ , หม้อ

ราคาของกาแฟสาร
– กาแฟสาร 1 – 5 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 300 บาท
– กาแฟสาร 6 – 10 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 270 บาท

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


Robusta green coffee beans

สารกาแฟ โรบัสต้า

แหล่งเพาะปลูกกาแฟ
– บ้านเขาทะลุ , อ.สวี , จ.ชุมพร
– รอยเลื่อนระนอง , อ.ละอุ่น , จ.ระนอง
– ความสูงของพื้นที่ปลูก 200 – 350 เมตร

กระบวนการแปรรูปกาแฟ
– แบบแห้ง (Dry Process)

ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการคั่วกาแฟ
– กระทะ , หม้อ , เครื่องคั่วกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟสาร
– กาแฟสาร 1 – 5 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 200 บาท
– กาแฟสาร 6 – 10 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 180 บาท

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าขนส่ง เคอรี่


 การสั่งซื้อสินค้า 

  1. ซื้อสินค้าได้ที่ Horizon Coffee Training
  2. โทรสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ทุกวันที่ : 089-459-5647 , 085-152-0371
  3. แจ้งชื่อสินค้า และจำนวนที่ต้องการ , ระบุการรับสินค้า หรือให้บริการจัดส่ง
  4. ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีของเรา (แสดงตามตารางด้านล่าง)
  5. กรุณาแจ้งกลับหลังจากโอนชำระค่าสินค้า เพื่อที่เราจะได้ส่งสินค้าให้กับคุณ
  6. สินค้าจัดส่งทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ ตัดรอบการสั่งสินค้าในวันจัดส่งเวลา 12.00 น.แผนที่การเดินทาง 

Icon back to up