กาแฟรัญจวน

• RANJUAN COFFEE  •
กาแฟของเรา กาแฟรัญจวน

กาแฟคั่วจากโรงคั่วกาแฟรัญจวน

Light brown coffee cup

ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว หลายระดับ , หลายรสชาติ
กาแฟคั่วอ่อน , กาแฟคั่วกลาง , กาแฟคั่วเข้ม


Ranjuan coffee roasters

โรงคั่วกาแฟรัญจวน  ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วที่มีคุณภาพ และมาตราฐาน เริ่มตั้งแต่การคัดสรร กาแฟอาราบิก้า ทางภาคเหนือ และ กาแฟโรบัสต้า ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพราะกาแฟของไทยมีดี และมีความแตกต่าง เราจึงเน้นที่จะใช้กาแฟที่เพาะปลูกอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการช่วยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟมีรายได้ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการปลูกกาแฟของไทยมีคุณภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับราคาในการผลิตกาแฟอีกด้วย นำมาเข้าสู่กระบวนการคั่วกาแฟที่มีมาตราฐานในโรงคั่วกาแฟของเรา

โรงคั่วกาแฟรัญจวน  เราใส่ใจการคั่วกาแฟของเราในแต่ละครั้ง โดยผสมผสานความเป็นศาสตร์ และศิลป์มาใช้ในการคั่วกาแฟในระดับต่างๆ ได้แก่ กาแฟคั่วอ่อน , กาแฟคั่วกลาง , กาแฟคั่วเข้ม เพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะการคั่วกาแฟ และมีกลิ่นหอมของกาแฟที่ดี โรงคั่วกาแฟของเราคั่วกาแฟใหม่สด สม่ำเสมอ เพื่อพร้อมสำหรับใช้ในร้านกาแฟสาขาต่างๆ ของเรา และจำหน่ายให้กับลูกค้าตามร้านกาแฟต่างๆ ที่ใช้กาแฟของเราทั่วประเทศ

coffee bean-เมล็ดกาแฟคั่ว

 spirit of coffee roasting

light roast coffee bean -AA-กาแฟแรกแย้ม

แรกแย้ม (AA) กาแฟอาราบิก้าคั่วอ่อน

รสชาติของกาแฟคั่ว
– เปรี้ยวนำ หวานชุ่มฉ่ำ ขมน้อย มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟดำ (อเมริกาโน่) เมนูร้อน และเมนูเย็น
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– ฟิลเตอร์ทุกรูปแบบ (ดริป , เฟรนช์เพรส)
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


ทอแสง (A1) กาแฟอาราบิก้าคั่วกลาง

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมกลมกล่อม เปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอมหวลมาก

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูร้อน และเมนูเย็น ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท , แอร์โร่เพรส
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


dark roast coffee bean-A2-กาแฟแสดส่อง

แสดส่อง (A2) กาแฟอาราบิก้าคั่วเข้ม

รสชาติของกาแฟคั่ว
ขมเข้ม มีกลิ่นหอมแรงมากขึ้น

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท , แอร์โร่เพรส
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


พรรณนา (A3) กาแฟอาราบิก้าเบลนด์พิเศษ

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมกลมกล่อม เข้มล้ำลึก  มีกลิ่นหอมหวลมาก

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ทำกาแฟทุกเมนู ที่ต้องการความกลมกล่อม ล้ำลึก

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


cafe blend-coffee bean-AR-กาแฟตะวันฉาย

ตะวันฉาย (AR) กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมเข้ม แรงมากขึ้น  มีกลิ่นหอมแรง แบบลึ้กล้ำ

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูเย็น และเมนูร้อน ได้ทุกเมนู
– ใช้ทำกาแฟทุกเมนู ที่ต้องการความขมเข้มมาก

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 150 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 600 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 550 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


robusta medium roast coffee bean-RR-กาแฟส่องแสง

ส่องแสง (RR) กาแฟโรบัสต้าคั่วกลาง

รสชาติของกาแฟคั่ว
– ขมเข้ม มีกลิ่นหอมแบบฉุน

ลักษณะการดื่มกาแฟ และการใช้เมล็ดกาแฟคั่ว
– ดื่มแบบกาแฟเมนูร้อน และเมนูเย็น ได้ทุกเมนู
– ใช้ผสมกับกาแฟคั่วระดับอื่นๆ ได้ตามความต้องการ

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำกาแฟ
– เฟรนช์เพรส , โมก้าพ็อท
– เครื่องชงกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟ (ขนาดซอง 250 กรัม)
– กาแฟ 1 ซอง ราคา 100 บาท
– กาแฟ 1-4 ก.ก. ราคา 350 บาท / ก.ก.
– กาแฟ 5 ก.ก. ขึ้นไป ราคา 300 บาท / ก.ก.
หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง

Arabica green coffee beans

สารกาแฟอาราบิก้า (Arabica Coffee)

แหล่งเพาะปลูกกาแฟ
– บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย
– แม่จันใต้ จ.เชียงราย
– ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย
• ความสูงของพื้นที่ปลูก 1,100 – 1,500 เมตร

กระบวนการแปรรูปกาแฟ
– แบบเปียก (Washed Process)

ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการคั่วกาแฟ
– เครื่องคั่วกาแฟทุกประเภท , กระทะ , หม้อ

ราคาของกาแฟสาร
– กาแฟสาร 1 – 5 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 350 บาท
– กาแฟสาร 6 – 10 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 330 บาท

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


Robusta green coffee beans

สารกาแฟโรบัสต้า (Robusta Coffee)

แหล่งเพาะปลูกกาแฟ
– บ้านเขาทะลุ , อ.สวี , จ.ชุมพร
– บ้านละอุ่น , อ.ละอุ่น , จ.ระนอง
• ความสูงของพื้นที่ปลูก 200 – 350 เมตร

กระบวนการแปรรูปกาแฟ
– แบบแห้ง (Dry Process)

ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการคั่วกาแฟ
– กระทะ , หม้อ , เครื่องคั่วกาแฟทุกประเภท

ราคาของกาแฟสาร
– กาแฟสาร 1 – 5 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 250 บาท
– กาแฟสาร 6 – 10 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 230 บาท

หมายเหตุ : ราคากาแฟยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง


 การสั่งซื้อสินค้า 

  1. ซื้อสินค้าได้ที่ Horizon Coffee Training
  2. โทรสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ทุกวันที่ : 089-459-5647 , 085-152-0371
  3. แจ้งชื่อสินค้า และจำนวนที่ต้องการ , ระบุการรับสินค้า หรือให้บริการจัดส่ง
  4. ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้า (ตามจำนวนที่แจ้ง ผ่านบัญชีธนาคารของเรา)
  5. กรุณาแจ้งกลับหลังจากโอนชำระค่าสินค้า เพื่อที่เราจะได้ส่งสินค้าให้กับคุณ
  6. สินค้าจัดส่งทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ ตัดรอบการสั่งสินค้าในวันจัดส่งเวลา 12.00 น.แผนที่การเดินทาง